O ścieżkach

Pierwsze działania nad powstaniem pierwszych ścieżek typu single track w okolicach Mielca rozpoczęły się wiosną 2016 roku. Wtedy grupa zapaleńców w osobach: Tomasza Buckiego, Borysa Świcia i Ireneusza Wołoszyna podjęła próby utworzenia legalnych tras na terenach Nadleśnictwa Mielec. Po uzyskaniu aprobaty Nadleśniczego Pana Huberta Sobiczewskiego i przekazaniu wytycznych rozpoczęto działania mające na celu wybranie najlepszego terenu na powstanie pierwszej trasy. W wyniku ustaleń została wyznaczona w terenie trasa „Biesiadka Trails”. W celu podjęcia oficjalnej współpracy z Lasami Państwowymi Ideodawcy wraz z grupą przyjaciół założyli w roku 2018 Stowarzyszenie CHODŹMY NA ROWER. Opis prac złożony do Nadleśnictwa po szeregu konsultacji prawnych i architektoniczo-budowlanych uzyskał aprobatę Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.  W 2019 roku otworzyliśmy pierwszą z naszych tras.

W jej budowę szczególny wkład wnieśli: Michał Cieślik, Grzegorz Trzaska i Marcin Wróbel. Nie powstałaby ona bez życzliwości wielu osób, często bezimiennych.

Sposób korzystania ze ścieżek

Wyznaczone trasy przeznaczone są dla rowerzystów i pieszych. Podstawowym założeniem projektowym ścieżek jest jednokierunkowy kierunek poruszania się po nich. Istniejąca sieć parkingów leśnych pozwala na bezpośredni dojazd do tras tak by można było efektywniej wykorzystać wolny czas przeznaczony na jazdę na rowerze. Jako dojazdy do ścieżek służą wyznaczone w terenie odcinki dwukierunkowe, a do komunikacji pomiędzy różnymi ścieżkami wyznaczone przez Nadleśnictwo drogi gospodarcze.

Sposób oznakowania ścieżek

Partnerzy

Patroni medialni

Patroni radiowi

Patroni internetowi

Patroni prasowi

Mecenat

Samorządy

Mecenat instytucjonalny